Volver a portada castellano
                                   
 

Difusión-Comunicación
imprimirimprimir
Permisos. Fotografado e filmación

O museo autoriza, baixo determinadas condicións, o fotografado das obras das súas coleccións.

Con carácter xeral os medios de comunicación, previa identificación, teñen acceso ao museo para a realización de reportaxes informativas verbo da exposición permanente ou das temporais.

Impreso de solicitude

 
Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León" - Parque de Castrelos s/n - 36213 Vigo - Tel.: 986295070/75