Volver a portada castellano
                                   
| |  

Prehistoria
imprimirimprimir
Pescadores e mariscadores. Chegou a cerámica.

Pescadores e mariscadores

Mesolítico (7000 a. C.)

O mesolítico é un período de transición entre o paleolítico e o neolítico no que se produce un importante cambio climático que provoca que o home teña que procurar novos recursos alimenticios ante a escaseza de animais que emigran a zonas máis frías. O clima máis quente permítelle un aproveitamento intensivo do litoral mariño.

Os útiles característicos desta etapa son os picos, que segundo algúns investigadores serviron para despegar as lapas das rochas. A presenza de pesos de rede, poutadas, fai pensar tamén no uso de redes para a pesca.

No museo existe unha importante colección de útiles deste período procedentes dos xacementos máis representativos desta etapa (Camposancos, na Guarda, e Áncora en Portugal) reunidos e doados por D. José María Álvarez Blázquez e D. Pedro Díaz.

Chegou a cerámica

Neolítico (4000 a. C.) 

O Neolítico é unha etapa complexa e de grandes cambios: iníciase a agricultura, a gandería, a invención da cerámica e a realización dos primeiros enterramentos. O home faise así un lugar no territorio modificando a paisaxe no seu proveito.

As poboacións establécense durante períodos máis longos xunto ás terras que cultivan. Non obstante, terán que seguir mudando de lugar pois as técnicas agrícolas esgotan axiña os solos.

O descubrimento da cerámica (arxila cocida) permite facer recipientes moi resistentes, que poden conter líquidos e pórse ao lume para cociñar alimentos contribuíndo a variar as condicións de vida.

Os enterramentos en túmulos infórmannos da distribución desas primeiras comunidades campesiñas e, os enxovais deixados neles, proporciónannos a maior parte da información que temos desta etapa por ser os asentamentos de materiais perecedoiros.

Nos montes que delimitan o municipio vigués atopáronse preto de corenta túmulos megalíticos.

 
Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León" - Parque de Castrelos s/n - 36213 Vigo - Tel.: 986295070/75