Volver a portada castellano
                                   
| |  

Romanización
imprimirimprimir
Elementos construtivos

Un dos cambios máis salientables que se perciben nos castros en época romana é a introdución da cuberta de tella, utilizada nas novas construcións de ángulos rectos. O tellado romano fórmase coa combinación de tellas planas (tegulae) unidas por tellas curvas (imbrices). Nos asentamentos romanos aparecen ademais outros elementos novos como son as tégulas perforadas para a canalización da chuvia, as canles, ou os ladrillos. Os que aquí se mostran pertencen á Oliveira (Teis, Vigo) e posúen a singularidade de teren gravados que foron interpretados como signos zodiacais.

A tegula, ademais do seu uso en edificacións, utilízase secundariamente para a realización de tumbas (as da vitrina proceden da necrópole da Illa de Toralla). Frecuentemente teñen marcas ou dixitacións (feitas cos dedos) e ás veces mesmo pegadas de animais.

 
Museo Municipal de Vigo "Quiñones de León" - Parque de Castrelos s/n - 36213 Vigo - Tel.: 986295070/75